پـرسـش های متـداول

تمامی تصاویر درج شده در سایت لاکـچـری کالا عیناً از محصولات قابل عرضه به مشتریان عکسبرداری شده اند.

خیر ، کلیه محصولات High Copy Level1  می باشند و از لحاظ کیفیت کاملاً مشابه نمونه اصلی می باشند.

محصولات از لحاظ کیفیت، ظاهر و سایر موارد کاملاً مشابه مدل اصلی می باشند.

هیچ یک از محصولات در صورت استفاده صحیح به مرور زمان شامل تغییر رنگ نخواهند شد.

کلیه محصولات ، چرم طبیعی درجه 1 می باشند.

کلیه محصولات از استیل مرغوب و باکیفیت  درجه 1 ساخته شده اند و در صورت استفاده صحیح با گذر زمان هیچ گونه تغییر رنگ و کیفیتی رخ نخواهد داد.

زمان ارسال سفارشات ، اولین روز کاری پس از ثبت و تأیید سفارش خواهد بود.

1-  پیک موتوری (تحویل در بازه زمانی تعیین شده)
2- پست پیشتاز (تحویل 1 الی 2 روز کاری) مسئولیت زمان دقیق تحویل به عهده منطقه پستی مقصد خواهد بود.

1- پیک موتوری (سفارشات بیش از 5 میلیون تومان ، رایگان) و کمتر از آن به عهده مشتری و بصورت پسکرایه .
2- پست پیشتاز (سفارشات بیش از 1 میلیون تومان ، رایگان) و کمتر از آن به عهده مشتری که همزمان با ثبت سفارش دریافت خواهد شد.

1- پست پیشتاز (تحویل 2 الی 3 روز کاری) مسئولیت زمان دقیق تحویل به عهده پست مقصد خواهد بود.
2- پست هوایی ( معمولاً تحویل 1 روزه) با توجه به شهر مقصد
3- تیپاکس  (تحویل 1 الی 2 روز کاری) با توجه به شهر مقصد

1- پست پیشتاز (سفارشات بیش از 1 میلیون تومان ، رایگان) و کمتر از آن به عهده مشتری که همزمان با ثبت سفارش دریافت خواهد شد.
2- پست هوایی (سفارشات بیش از 8 میلیون تومان ، رایگان) و کمتر از آن به عهده مشتری و بصورت پسکرایه .
3- تیپاکس  (سفارشات بیش از 5 میلیون تومان ، رایگان) و کمتر از آن به عهده مشتری و بصورت پسکرایه .

1- پست پیشتاز – در صورت وجود لاین پستی (تحویل تا 30 روز کاری) مسئولیت زمان دقیق تحویل به عهده پست مقصد خواهد بود.
2- پست هوایی ( زمان تحویل با توجه به ایرلاین و کشور مقصد خواهد بود)

1- پست پیشتاز (به عهده مشتری) که پس از استعلام از شرکت پستی ، همزمان با ثبت سفارش دریافت خواهد شد.
2- پست هوایی (به عهده مشتری) که پس از استعلام از شرکت پستی ، همزمان با ثبت سفارش دریافت خواهد شد.